Strendingur - Rådgivende sivilingeniør firma

Strendingur ehf. Engineering Services er et privat selskap som ble grunnlagt i januar 1995.

Strendingur arbeider bl.a. med ulike design, konsulenttjenester innen geoteknikk, bygg, anlegg, prosjektledelse og forskning.

Siden opprettelsen har Strendingur gjennomført prosjekter innen alle områder av sivil prosjektering, tilsyn og overvåking, vedlikehold, rådgivning, innkjøpsrådgivning, kontrahering, anbud og implementeringsveiledning.

De ansatte ved Strendingur besitter omfattende kunnskap og erfaring med rådgivning innen bygg og anlegg.
De fleste ansatte har over 20 års erfaring.

De ansatte i Strendingur arbeider etter et sertifisert kvalitetssystem i henhold til ISO 9001 standard.
Selskapet er lokalisert ved Fjarðargata 13-15 Hafnarfjörður, Island.