quality system certificate


Strendingur ehf. mottatt 14.10.2010, bekreftelse av at arbeid og forretningsprosesser oppfyller kvalitetsstandarden ISO 9001. Kvalitetssystemet hos Strendingur ehf. Gjennomgår vedlikeholds revisjoner to ganger i året. 


Sertifiseringsfirmaet Vottun hf, bekrefter selskaper som har sertifisert operativsystemer og har liste på sin nettside Vottunhf.is. 

 

Strendingur ehf. yter en variert og faglig ingeniørservice innen anlegg, drift av anlegg og relatert virksomhet. Servicen baserer seg på:

 • Medarbeidere med utstrakt kunnskap og erfaring.
 • Kontinuerlig forbedring av helse, miljø og miljøvern og forurensning.
 • Positiv og oppmuntrende arbeidsmiljø.
 • Kontinuerlig innsats for å øke kundenes tilfredshet.
 • Omtanke for utviklingen av prosjekter og totalresultatet.
 • Interesse for å fremme miljøbevissthet og samfunnsansvar.
 • Oversikt og vilje til å ettersøke spesialkunnskap uten for selskapets vegger.
 • Interesse for å ta opp nye arbeidsmetoder eller bruke ny teknikk.
 • Kunnskap om miljø og sikkerhet og forpliktelse til å forebygge ulykker
 • Upartiskhet i reaksjoner på kritikk av egen service.
 • Organisasjon for å imøtekomme krav fra kunder og følge lover og forskrifter.
 • Organisasjon for å imøtekomme selskapets krav om helse, miljø og sikkerhet og kravene i lover og forskrifter.
 • Våkenhet og vilje til å utbedre og utvikle selskapets service gjennom bruk av kvalitetskontrollsystem.